OPGAVERMATERIALELISTERKANONPUNKTERTEMAERFORSIDE

Kanonpunkter

Historiekanon
Det er centralt, at der i kanon for skolefaget historie tales om kanonpunkter. De skal principielt forstås som væsentlige, men afgrænsede begivenheder, forløb, sammenhænge og brud eller genstande/hændelser, der har fået en symbolsk betydning. Denne definition af kanonpunkter gælder i en folkeskolesammenhæng. For en forsker vil de fleste kanonpunkter som fx Ertebøllekulturen og Reformationen i sig selv være omfattende emner, som vedkommende ville dele i mindre emner for at bevare overblikket.
I folkeskolens historieundervisning er kanonpunkterne altså ikke emner/temaer i sig selv, men er "nedslag", der integreres i emner/temaer med problemstillinger, hvor de meningsfuldt perspektiveres i tid (diakront) og rum (synkront) – herunder til forskellige grupper og kulturer – samt lægger op til, at eleverne reflekterer over tilværelsen.
Hent pdf-dokumenter:
Ertebølletiden
Tutankamon
Solvognen
Kejser Augustus
Jellingestenene
Absalon
Kalmarunionen
Columbus
Reformationen
Christian 4.
Den westfalske fred
Statskuppet 1660
Stavnsbåndets ophævelse
Stormen på Bastillen
Ophævelse af slavehandlen
Københavns bombardement
Grundloven
Stormen på Dybbøl
Slaget på Fælleden
Systemskiftet 1901
Kvinders valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget
Augustoprør og jødeaktion 1943
FN's Verdenserklæring ...
Energikrisen 1973
Muren fald
Maastricht
11. september 2001